အင္ဒီ၀ါးဟုိးလ္တုိ႕ကမၻာဒီရွန္ပူနဲ႕ဆုိ

ေသျခင္းတရားေတာင္ လန္းဆန္းသြားမလား

ဒီေနကာမ်က္မွန္နဲ႕ဆုိ

အနာဂတ္ကုိ ေဖာက္ျမင္ရမလား

ဒီဖိနပ္နဲ႕ဆုိ

၀ကၤပါအျပင္ဘက္ကုိ ထြက္ႏုိင္မွာလား

ကဗ်ာျဖစ္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြဟာ

စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္

အကၤ်ီကုိ တီထြင္ၿပီးထဲက

ငါတုိ႕ဟာ (ဟန္ကုိယ့္ဖုိ) သက္သာရာ ရခဲ့ၾက

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတဲ့ လွပတဲ့ကမၻာ

ေရေမႊးမ်ားမ်ား ဆြတ္ပါ

၀တ္စုံထည္လဲ လဲပါ

ထိပ္ေပါက္ ေခါင္းကြဲ

အျပင္ထြက္လာတဲ့ ဒဏ္ရာေတြဆုိရင္ေတာ့

ေရာင္စုံပတ္တီလွလွ

စည္းျပလုိက္ၾကတာေပါ့။


သုခမိန္လႈိင္

အင္ဒီ၀ါးဟုိးလ္တုိ႕ကမၻာ


No comments: