အၿမဲတမ္းဗုိလ္ခ်ဳပ္

ေ၀းေ၀းလြင့္ေနတဲ့ အတိတ္ကုိ
တမ္းတလုိက္ရင္
ငါတုိ႕ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့တယ္
ေက်ာင္းတုန္းက တုိ႕မေမ့သင္ခန္းစာေတြ
အားလုံး
ငါတုိ႕ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့တယ္
သမုိင္းတန္ဖုိးေတြ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့တယ္
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္
(ႏုိင္ငံတန္ဖုိးေတြ) ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့တယ္
ေခတ္တစ္ခုရဲ႕ ေရြ႕လ်ား ႐ုိက္ခတ္ႏႈန္း
တုိင္းျပည္ႏုႏု မုန္တုိင္း ဘယ္ေလာက္ထန္ထန္
ငါတုိ႕ရင္ခြင္ေပ်ာက္ေလာက္ေအာင္ လႈိင္းမထန္သင့္ဘူး
ျပည္ေထာင္စုေနနဲ႕ လြတ္လပ္ေရးေန႕ဟာ
သူ႕လက္နဲ႕ ေပါက္ဖြားခဲ့တယ္ ငါတုိ႕မေမ့သင့္ဘူး။
သူ႕အေၾကာင္း ကဗ်ာတစ္ပုဒ္၊ စာတစ္အုပ္နဲ႕
မၿပီးေျမာက္ဘူး။
ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၄)ခ်စ္သူမ်ားေန႕
ေခ်ာကလက္၊ပန္းေ၀သလုိ
ငါတုိ႕ သူ႕အထိမ္းအမွတ္
ကဗ်ာေတြရြတ္သင့္တယ္
သူ႕အထိမ္းအမွတ္
သူ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် ျပန္တမ္းတသင့္တယ္။
အနည္းဆုံးေတာ့
သူ႕ အရိပ္ေတြမွာ ငါတုိ႕ မ်က္ရည္၀ဲေနသင့္တာေပါ့
တုိင္းျပည္ႏုႏု မုန္တုိင္းဘယ္ေလာက္ထန္ထန္
ရင္ခြင္ေပ်ာက္ေလာက္ေအာင္ လႈိင္းမထန္သင့္ဘူးကြာ
ေခတ္ႀကီးရယ္ ရက္စက္ေလာက္ေအာင္
ေရစီးႏႈန္းေတြ ျမန္ခဲ့တယ္။ ။

လင္းသစ္ဏီ

1 comment:

ဂျေဂျူဝိုင် said...

ငါတုိ႕ သူ႕အထိမ္းအမွတ္
ကဗ်ာေတြရြတ္သင့္တယ္

သိပ္မွန္တာေပါ့ဗ်ာ